Vaikų išlaikymo fondas pagal teisės aktų reguliavimą, deja, nemoka alimentų pilnamečiams asmenims. Jo veiklą reglamentuojančiame įstatyme yra numatyta, kad fondo paskirtis – užtikrinti vaiko teisę į socialinę apsaugą ir garantuoti valstybės įsipareigojimą esant įstatyme nustatytiems pagrindams suteikti vaikui nustatyto dydžio išlaikymą. Tuo tarpu vaiko sąvoka apibrėžiama taip: Vaikas – nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18 metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas.

    Kita vertus, LR Civilinis kodeksas numato, kad teismas gali priteisti išlaikymą vaikui (alimentus), kai jam būtina parama ir vaikas mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų. Šiuo atveju, jei teismo priteistų išlaikymo lėšų tėvas/tėvai nemoka, jie yra išieškomi su antstolio pagalba (visgi, Vaikų išlaikymo fondas pinigų asmenims, vyresniems nei 18 metų, neskiria).