Stažo reikalavimas nėra taikomas apdraustosioms, kurios yra iki 26 metų amžiaus ir ligos ir motinystės soc. draudimo stažo neįgijo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal baigimą įrodantį dok.), kol jos taps apdraustosiomis, t.y. įsidarbinote, neviršija 3 mėnesių.

    Dėl išsamesnės informacijos reikėtų kreiptis į „Sodros“ specialistus.