Į Seimą renkamas141 narys. 71 narys išrenkamas vienmandatėse teritorinėse apygardose, o 70 narių – pagal partijų sąrašus. Per rinkimus į Seimą kiekvienas rinkėjas gauna 2 biuletenius – pirmame pasirenka partiją bei reitinguodamas pažymi 5 politikus, o antrame – balsuoja už politiką-vienmandatininką, kurie geriausiai atstovautų bendruomenei ar rajonui.

 

    Aš pritariu, kad Seimo nariai turėtų būti renkami tik vienmandatėse, tačiau čia vėlgi yra tam tikra specifika, nes vilniečiai dažnai balsuoja už žinomas pavardes, neįvertindami, ar tas politikas bus geras jų atstovas Seime. Tuo tarpu rajonai elgiasi kitaip ir renka tą žmogų, kuriam rūpi ir konkretaus krašto ir žmogaus problemos. Ar vilniečiai neturi problemų? Turi, tačiau balsuodami dažniausiai renkasi tą politiką, kuris gražiai kalba apie žmogaus teises ar Europos Sąjungą, o išrinktas į Seimą visiškai užmiršta vilniečių lūkesčius ir Seimo posėdžių metu, nors ir būdami išrinkti Vilniaus vienmandatėse apygardose, dažniausiai balsuoja ne vilniečių naudai.

 

    Taip pat noriu pažymėti, kad mes kartu su sąjungos TAIP iniciatyvine grupe rinkome parašus, kad būtų surengtas referendumas dėl Seimo narių sumažinimo. Šios iniciatyvos metu buvo surinkta kiek daugiau nei 125 tūkstančiai parašų. Nors pritrūko parašų referendumo inicijavimui, tačiau aš kartu su kitais sąjungos TAIP kandidatais pasižadame, kad būdami Seime inicijuosime Seimo narių sumažinimą iki 101 nario.