Nors, aiškios priežastys, dėl kurių darbdaviui yra nepalanku, jog jo darbuotojo dažnai nėra darbe, suprantame Jūsų neviltį dėl darbdavių nesupratingumo ir Jums tinkamų darbo sąlygų nesudarymo.

    Dėl saugių darbo sąlygų sudarymo:

    Vienas iš pagrindinių darbo teisinius santykius lemiančių principų yra „saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymas“. (DK 2 str. 1 d. 5 p.)

    Patalpų oro temperatūros parametrus darbo patalpose reguliuoja „HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai.“ Leistinos temperatūros priklauso nuo įvairių kriterijų, pvz. dirbant biure žiemos metu, kai darbas reikalauja nedidelės fizinės įtampos sėdint, vaikštant ar stovint (sunkumo kategorija Ib) darbo patalpų oro temperatūra turėtų būti 20-24 laipsniai, oro santykinis drėgnumas iki 75 proc., oro judėjimo greitis ne daugiau kaip 0,2 m/s.

    Pagal LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Jūs turite teisę: reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai kolektyvinės priemonės neapsaugo nuo rizikos veiksnių poveikio; pats tartis su padalinio vadovu, darbdaviui atstovaujančiu asmeniu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo arba tam įgalioti darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, darbuotojų atstovą. Darbdaviui atstovaujantis asmuo įgyvendina darbdavio pareigą organizuoti paminėtas priemones bei apie tai informuoja darbuotojus.

    Pirmiausia, kaip darbuotoja turite kreiptis į savo darbdavį dėl saugių darbo sąlygų sudarymo. Jei tokių sąlygų darbdavys nesudaro, Jūs turite teisę kreiptis su rašytiniu skundu į valstybinę darbo inspekciją www.vdi.lt nurodytais adresais. VDI inspektorius atvyks į darbo vietą, nustatęs pažeidimus, įpareigos darbdavį per nustatytą terminą juos ištaisyti.