Pagal šiuo atveju aktualaus įstatymo 19 str. 1 d., teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi teisę vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas, apdraustas ligos ir motinystės socialiniu draudimu, iki teisės į pašalpą nustatymo dienos turintis reikiama stažą (12 mėn. per pastaruosius 24 mėn.). Jūsų atveju vaiko tėvas su prašymu dėl pašalpos skyrimo turi kreiptis į Sodros teritorinį skyrių. Pašalpos dydis būtų apskaičiuojamas pagal jo gautas draudžiamąsias pajamas, įvertinus reikiamos stažo laikotarpį. Tai, kad tėvai nesusituokę, neturi įtakos pašalpos skyrimui.