Atsakomybės apribojimas

     Duomenų apsauga

 


     Šiame tinklapyje galite būti paprašyti suteikti asmeninio pobūdžio informaciją. Neprivalote to daryti, tačiau jei ją suteiksite, išreikšite sutikimą panaudoti ją apibendrinimams. 
     Jūsų pateikti duomenys bus naudojami tik Jūsų interesais, gaunant informaciją ar teikiant paklausimus kompetentingoms institucijoms. Šie duomenys nebus viešai skelbiami arba perduodami asmenims, kurie neturi teisės gauti tokią informaciją.
     Mes neatsakome už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save.
 

     Tinklapio informacija ir atsakomybės apribojimas


     Netylek.lt nėra įmonė, įstaiga ar organizacija. Tai LR Seimo narės Agnės Zuokienės administruojamo portalo pavadinimas, todėl tik Seimo narė Agnė Zuokienė turi teisę naudotis portalo vardu ir jį valdyti.
     Visa informacija bei patarimai, pateikti tinklapyje www.netylek.lt, yra bendro pobūdžio, pateikti tik bendro informavimo tikslais ir neatstoja kvalifikuotos teisinės konsultacijos. netylek.lt rekomenduoja: prieš pradėdami naudotis tinklapyje paskelbta informacija pasitarkite su teisininku. Už straipsnių, konsultacijų panaudojimą atsakingas pats vartotojas. 
     Pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės ir grafinės informacijos. 
     Svetainėje www.netylek.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Šie netikslumai ir klaidos gali būti ištaisyti bet kuriuo metu be atskiro įspėjimo (pranešimo).
Interneto svetainės www.netylek.lt turinį naudoti leidžiama su sąlyga, kad:
1)      visose jų kopijose bus nuoroda į šaltinį www.netylek.lt
2)      informacija bus naudojama tik informaciniais ir nekomerciniais tikslais; ji negali būti kopijuojama ar skelbiama jokiame kitame kompiuteriniame tinkle ar perduodama kitoms žiniasklaidos priemonėms;
3)      informacija negali būti taisoma; ją naudoti bet kuriais kitais tikslais griežtai draudžiama, tai gali užtraukti civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.

     Ši atsakomybės apribojimo deklaracija yra neatsiejama svetainės http://www.netylek.lt naudojimo teisinių sąlygų dalis. Kiekvienas svetainės lankytojas sutinka su šia Atsakomybės apribojimo deklaracija. 
 

     Nuorodos į kitus tinklapius ir iš jų

     Šiame tinklapyje galite rasti nuorodas į kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų ar asmenų tinklapius. Jei nuspręsite sekti šiomis nuorodomis, išeisite iš šio tinklapio savo atsakomybe. Netylek.lt neturi galimybių kontroliuoti trečiųjų šalių tinklapių. Netylek.lt neprisiima atsakomybės už tokių tinklapių informacinį turinį. Netylek.lt taip pat neprisiima atsakomybės už veiksmus ar rezultatus, kurie buvo pasiekti naudojantis trečiųjų šalių tinklapiuose publikuojama informacija. Trečiųjų šalių tinklapiuose publikuojamos informacijos naudojimą reglamentuoja tų tinklapių savininkų numatytos normos. 
     Talpinti nuorodas į netylek.lt puslapius galima tik gavus išankstinį www.netylek.lt sutikimą. Visus prašymus leisti dėti nuorodas į šį tinklapį reikia siųsti šiuo el. paštu: info@netylek.lt


     Komentarai

     (bus papildyta)