1. Pelnėte ne vieną garbingą pasaulinį apdovanojimą už visuomeninę veiklą, ypač moterų sveikatinimo srityje. Ar tai nėra įrodymas, kad visiškai nebūtina būti Seimo nariu, norint daryti gerus darbus?

 

    Taip. Kai per praėjusius Seimo rinkimus mane iš 141 vietos sąraše reitingavo į 7-ą, tačiau likau pirma už brūkšnio, mano pažįstami sakė, kad tokia Dievo valia. Man nereikia nei postų, nei titulų. Daugelį sumanymų galima įgyvendinti ir be jų. Visgi Seimo nario mandatas suteikia žymiai daugiau instrumentų. Tad prieš 2,5 metų įsiliejusi į Seimo darbą bei dirbdama Sveikatos reikalų komitete, daugiausia laiko ir dėmesio skyriau sveikatos ir socialinėms problemoms bei pasimetusios teisybės paieškoms. 

2. Ar išvis įmanoma žmonėms kažką žadėti, kai tokia sudėtinga šalies ekonominė situacija, o valstybės skola tik didėja?

    Taip. Visada lengviausia viską suversti pinigų stygiui, bet žmones labiausiai skaudina teisingumo stoka. Pinigų yra, tačiau dažnai jie neatsakingai išleidžiami. Tai ir yra svarbiausias iššūkis Seimui bei Vyriausybei – dirbti taip, kad žmonės pasitikėtų Seimo narių ir ministrų kompetencija, prisiimti asmeninę atsakomybę už sprendimus ir mokėti pripažinti klaidas.

3. Ar jokiai partijai ir frakcijai nepriklausantis Seimo narys gali vienas pasiekti rezultatų Seime?

    Taip. Nors tai nėra lengva. Niekada nepriklausiau jokiai partijai ir neklausiau žmonių, su kuriais teko dirbti, apie jų politinius įsitikinimus. Idėjinės nuostatos išties labai svarbu, tačiau aš, rinkdamasi partnerius visuomeniniams projektams, pirmiausia žiūrėjau, ar tai tėra plepantis žmogus, ar jis geba kažką iki galo padaryti. Visą laiką dirbau su realiomis problemomis ir jas sprendžiau. Žinau, kad iš nedidelių epizodų susideda didesnis paveikslas, todėl niekada netikėjau jokiais stebuklingais pažadais – ar juos sakytų pavienis politikas, ar jų grupė.     Kiekvienas Seimo narys prieš rinkimus privalo atsiskaityti – ką konkretaus jis padarė ir kokius teigiamus poslinkius inspiravo jo nuveikti darbai. Netiesa, kad būnant opozicijoje neįmanoma pateikti projektų ar idėjų. Nors kelias ir nėra lengvas.

Štai keletas iš ilgo sąrašo konkrečių mano darbų ir paruoštų bei jau įsigaliojusių teisės aktų:

  Pritarta dešimtims siūlymų, kaip griežčiau sureguliuoti greitųjų kreditų rinką; Įteisintas rugsėjo pirmosios laisvas pusdienis tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų; Įteisintos visos įmanomos tyrimo priemonės, tiriant seksualinius nusikaltimus prieš vaikus;Uždrausta energinius gėrimus dalinti vaikams iki 18 metų neatlygintinai per reklamines akcijas bei nurodyti juos kaip rėmėjus ugdymo įstaigose organizuojamuose renginiuose;Peržiūrėta moksleivių maitinimo mokyklose tvarka;Įtvirtinta teisė atsisakyti telefonu užsisakytos prekės; Nustatyta įstatymu, jog viešosios įstaigos privalo ataskaitoje pateikti, kiek lėšų išleido valdymui;Numatyta atsakomybė už ūkinės veiklos vykdymą, nenustačius sanitarinės apsaugos zonos;Civilinio proceso kodeksas papildytas nuostata, kad išieškant turtą, būtina skolininkui palikti buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis, būtinus vaikų ir neįgaliųjų daiktus;Smurtą patyrusiu asmeniu laikomas ne tik vaikas, tapęs smurto šeimoje tiesioginiu liudininku ar auka, bet ir vaikas, augantis šeimoje, kurioje buvo smurtauta - jam lygiai taip pat gali būti reikalinga pagalba;Smurto artimoje aplinkoje aukos galės kreiptis ne tik dėl tiesioginės (sugadinto turto, sveikatos sužalojimo, kt.) žalos atlyginimo, bet ir dėl neturtinės žalos...

4. Ne visi projektai sulaukia vienodo Seimo narių dėmesio?

Taip. Išties, pagal teikiamų pasiūlymų kiekį, aistras per svarstymą, matyti, kad vieni projektai labai ginami, o kitais visai nesidomima. Visgi, labiausiai skaudu, kai nuolat nukeliamos paprastų žmonių bėdos. Kaip pavyzdį galėčiau pateikti neveiksnių asmenų globos ir rūpybos klausimus. Šie žmonės neturi balso teisės per rinkimus, todėl politikams jų problemos absoliučiai neįdomios ir net nebuvo svarstyti siūlymai, kad nustatant neveiksnumą privalomai būtų skiriamas valstybės advokatas, o pažymą teismui

5. Daugybė skandalų žiniasklaidoje dėl Seimo narių parlamentinių lėšų naudojimo. Ar įmanoma jų išvengti?

    Taip. Visuomenė itin skaudžiai reaguoja į parlamentarų kanceliarines išlaidas. Visuomet pranešama, kas kiek išleido, tačiau neskelbiama, o kas sutaupė. Paprastai Seimo nariai kasmet  neišnaudoja daugiau nei pusės milijono litų, vadinamųjų „kanceliarinių“ išlaidų.

    Esu tikra, jog parlamentarai žymiai atsakingiau leistų kiekvieną parlamentinėms išlaidoms skirtą litą, jei sutaupytos lėšos būtų kaupiamos atskiroje sąskaitoje kaip Parlamento pagalbos fondas ir naudojamos į nelaimes patekusiems žmonėms paremti ar parlamentinės veiklos stiprinimui. Tačiau man buvo atsakyta, jog tokia idėja „apsunkintų mūsų siekius sklandžiai prisijungti prie euro zonos“. Kitais žodžiais tariant,  jei Seimo nariai taupys, Lietuva negalės prisijungti prie euro zonos, o jei Seimo nariai išleis ir paskutinį jiems skirtą centą, prie euro zonos prisijungti trukdžių liks mažiau. Biurokratinis absurdas ir tiek.

    Per 2,5 metų Seime sutaupiau daugiau nei 50 tūkst. litų, kurie liko biudžete. Siūlydama idėją atidaryti specialią sąskaitą sutaupytoms lėšoms, rėmiausi Prancūzijos pavyzdžiu.

6. Ar Seimo narių skaičių sumažinus nuo 141 iki 101 pasikeistų darbo kokybė Seime?

    Taip. Per 20 metų šalies gyventojų  skaičius sumažėjo beveik 700 000 gyventojų, o politinė valdžia nesumažėjo. 1 parlamentaras Lietuvoje atstovauja apie 22 tūkst. gyventojų, kai įprastas vidurkis kitose šalyse 35–50 tūkst. Sumažinus Seimo narių skaičių per kadenciją sutaupytumėme 100 mln. litų. Todėl aš pasirašiau už referendumą šiuo klausimu internetu www.referendumas.taip.lt

7. Šiuo metu Seime daugiau nei 80 narių, išrinktų jau ne pirmą kadenciją. Manote, kad kaip ir renkant Prezidentą, turi būti ribojamas kadencijų skaičius?

    Taip. Jei Seimo narių skaičius, kurie mandatą gauna jau ne pirmą, antrą, o daugiau kartų, reikštų kokybę, galima būtų sakyti, kad tokio gero Seimo kaip šis, dabartinis, dar nebuvo. Šiuo metu Seime vos vienas kitas naujokas. Vidutinis Seimo nario stažas Seime –apie 10 metų. Tai pats laikas sugrįžti atgal į normalų gyvenimą ir pagyventi pagal 10 metų kurtas žaidimo taisykles.... kad kaip ir renkant Prezidentą, turi būti ribojamas-2012 metų rinkimuose kandidatuos apie 270 asmenų, kurie anksčiau jau buvo išrinkti į Seimą, tai yra 2 į vieną parlamentaro vietą...-Rudenį per rinkimus apie 70 Seimo narių sieks trečios, ketvirtos, penktos ar net 6 kadencijos.-Šiuo metu 12 parlamentarų Seime dirba daugiau nei 20 metų...-Per 2008 metų rinkimus rinkėjai „už borto“ paliko daugiau nei 80 ankstesnių kadencijų Seimo narių. Rinkėjai mandato nesuteikė 4 parlamentarams, kurie Seime nario kėdėje buvo prasėdėję ilgiau nei 12 metų...

Norite atvykti į ekskursiją Seime?  Rašykite info@netylek.lt

 

Kodėl Seimas nenori priimti įstatymo, reglamentuojančio Seimo nario baudžiamąją atsakomybę?

 

Jei Jus išrinks, kaip pagerės vilniečių ir visų Lietuvos gyventojų gyvenimas?

 

 Ką manote apie politinę atsakomybę?

 

Jei Jūsų vyras nepapuls į Seimą, kaip planuojate papulti Jūs, nes nebus kas Jums užleis vietą kaip praeitą kadenciją?

 

 Nors anksčiau niekas taip neviešindavo pedofilų, tačiau po Kedžio istorijos ir Garliavos įvykių spaudoje vis dažniau pasirodo informacijos apie tai, kad sulaikytas tas ir tas, nuteistas anas ir pan. Kokių priemonių dėl šios istorijos ėmėtės ar imsitės kaip Seimo narė?

 

 

 

 

Ar džiaugiatės priimtu įstatymu dėl „pavojingų“ šunų? Ar tilps visi tie „pavojingi“ dabar į šunų prieglaudas? Kas juos išlaikys, ar nesišlaistys jie gatvėmis?