Ne vienas žmogus yra atsidūręs situacijoje, kai susirgęs gauna nemokamą gydymą, tačiau jam vis tiek reikia primokėti už papildomas gydymo paslaugas, medikamentus ar kitas medžiagas. Taip nutiko ir Gražinai (vardas pakeistas), kuriai reikėjo papildomai primokėti už radiologinių tyrimų vaizdinę medžiagą.

 

Sąnario nuotrauka – 15 litų

 

  Moteris jau senai skundžiasi sąnarių skausmu. Norėdama užsiregistruoti Greitosios pagalbos ligoninėje, Gražinai buvo nurodyta su savimi turėti šeimos gydytojo siuntimą ir sąnario nuotrauką. Šeimos gydytojo siuntimą moteris gavo, tačiau dėl vykusio remonto poliklinikos patalpose, nuotraukos padaryti savo poliklinikoje moteris negalėjo. Taigi Gražina turėjo važiuoti į kitą Vilniaus miesto polikliniką, kad jai padarytų sąnario nuotrauką. Už šią nuotrauką moteris turėjo sumokėti 15 litų. Ar nemokamas gydymas negarantuoja nemokamų paslaugų, reikalingų tinkamam gydymui užtikrinti?

 

  Centro poliklinikos specialistė patikslino, kad visose poliklinikose diagnostiniai radiologiniai tyrimai bei gydytojų radiologų konsultacijos socialiai draustiems pacientams atliekami nemokamai. Tačiau vaizdinės informacijos pateikimas, ją spausdinant ant specialių medicininių filmų ar įrašant į kompaktines plokšteles, nėra įskaičiuotas į tyrimo kainą ir kadangi tai yra įstaigos nuosavybė, todėl jų įsigijimui taikomas atitinkamas papildomas mokestis, priklausantis nuo vaizdinės informacijos pateikimo formato. Specialistė taip pat paminėjo, kad jeigu rentgenologinis tyrimas būtų atliktas ligoninėje (Gražinos atveju - Greitosios pagalbos ligoninėje), nuotrauka būtų buvusi nereikalinga ir taip būtų išvengta apmokėjimo už ją.

 

Reikia tarpinstitucinės tyrimų vaizdinės medžiagos talpinimo duomenų bazės

 

  Seimo narė A. Zuokienė dažnai sulaukia žmonių nusiskundimų, kad jiems reikia nuolat už ką nors primokėti sveikatos priežiūros įstaigose, nors deklaruojama, kad gydymas yra nemokamas.

  Vienas iš dažniausių nusiskundimų yra mokestis už nemokamai atlikto tyrimo vaizdinės informacijos pateikimą įvairiais formatais, kad pacientas šią medžiagą galėtų pristatyti tretines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiai įstaigai. Nors pasitaiko, kad tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga atlieka tokį patį tyrimą, kurio medžiagą buvo liepta atsivežti pacientui iš anksto. Taigi Seimo narė kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją (toliau - SAM) su prašymu suteikti informacijos, kokių tyrimų tretinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga gali reikalauti iš paciento, turinčio siuntimą konsultacijai iš antrinės sveikatos priežiūros įstaigos. A.Zuokienė taip pat iškėlė klausimą, ar nebūtų tikslinga įvesti tarpinstitucinės tyrimų vaizdinės medžiagos talpinimo duomenų bazėje tvarkos, kad pacientams nereikėtų mokėti pinigų už vaizdinės tyrimų medžiagos išryškinimą įvairiais formatais.

 

SAM  - pacientas nėra įpareigotas gydytojui pateikti atlikto tyrimo vaizdinę medžiagą

 

  Sveikatos apsaugos ministrerijos specialistai nurodo, kad antrinio ar tretinio lygio gydytojų teikiamos paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pagal bazines kainas. Gydytojo konsultacija yra laikoma paciento apsilankymas, turint siuntimą, ir šio apsilankymo metu atliekami visi būtinieji tiriamieji ir gydomieji veiksmai bei pateikiamas atsakymas siuntusiajam gydytojui. Atsakyme turi būti pateikiami atliktų tyrimų ir/ar procedūrų rezultatai, datos. Gydytojai atsako už į siuntimą ar atsakymą įrašomų duomenų teisingumą, todėl pacientas nėra įpareigotas gydytojui pateikti atlikto tyrimo vaizdinę medžiagą.

 

  SAM specialistai taip pat informavo, kad galimybė tyrimų vaizdinę medžiagą perduoti kompiuteriniais tinklais yra plėtojama. Sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais šiuo metu įgyvendina projektą „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“. Numatyta, kad iki 2014 m. spalio mėn. įgyvendinus projektą bus sukurta Nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų posistemė, kuri sudarys sąlygas saugoti radiologinių tyrimų rezultatų skaitmeninius vaizdus bei juos pakartotinai peržiūrėti.