Seimas, 54 parlamentarams balsavus už ir 20 susilaikius, priėmė naujos redakcijos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą (projektas Nr. XIP-3404(3). Šiuo teisės aktu atnaujintas galiojantis gyvūnų gerovės ir apsaugos teisinį reguliavimas, atsižvelgiant į ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių gyvūnų gerovę ir apsaugą, reikalavimus. Nustatyta valstybės ir savivaldybių institucijų kompetencija užtikrinant gyvūnų gerovę ir apsaugą, fizinių ir juridinių asmenų pareigas gyvūnų apsaugos ir gerovės srityje, bepriežiūrių gyvūnų gerovę ir apsaugą, bešeimininkių gyvūnų populiacijos mažinimo priemones, humaniško elgesio su gyvūnais reikalavimus, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo žiauraus elgesio, kankinimo ir kitų neigiamų poveikių ir būtų užtikrintas žmonių saugumas.

    Priimtame teisės akte paskirstyta valstybinio valdymo institucijų ir savivaldybių kompetencija, reglamentuota gyvūnų globa užsiimančių asmenų veikla, nustatant reikalavimus, kuriuos jie turės atitikti siekdami užsiimti gyvūnų globa, pareigos ir teisės.

    Naujoje Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo redakcijoje apibrėžtas privalomi gyvūnų registracija ir ženklinimas, numatytos už tai atsakingos institucijos.

    Įstatyme išsamiai reglamentuoti kovinių ir pavojingų šunų įvežimo, laikymo, veisimo, ženklinimo, registravimo, prekybos reikalavimai. Nustatyta, kad Lietuvoje bus draudžiami koviniai šunys, jų mišrūnai ir pavojingų šunų mišrūnai, išskyrus iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos laikomus kovinius šunis ir jų mišrūnus ir pavojingų šunų mišrūnus, kurie negali būti toliau veisiami, ir jiems taikomos tos pačios laikymo nuostatos, kaip ir pavojingiems šunims.

    Įtvirtinta, kad kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus (tais atvejais, kai tokių šunų įstatymai nedraudžia) bei pavojingus šunis bus draudžiama laikyti daugiabučiuose namuose.

    Koviniais šunimis yra laikomos dvi veislės ir jų mišrūnai: amerikiečių pitbulterjeras ir bandogas (amerikiečių mastifas).

    Pavojingais laikomos aštuonios veislės ir jų mišrūnai: amerikiečių Stafordšyro terjeras, Stafordšyro bulterjeras, Amerikiečių buldogas, Argentinos dogas, Fila Brasileiro (Brazilų mastifas), Kangalas (Turkų aviganis), Kaukazo aviganis, Pietų Rusijos aviganis.

 

 Susiję straipsniai:

Pavojingi ir koviniai šunys kelia vis daugiau aistrų