Seimo nariai už bet kokias nusikalstamas veikas atsako pagal LR baudžiamąjį kodeksą, kaip ir bet kurie kiti asmenys. 

    Skirtumas tik tas, kad norint patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn, reikia Seimo sutikimo, išskyrus atvejus, kai jis užtinkamas bedarantis nusikaltimą. Viena iš priežasčių, kodėl reikia Seimo sutikimo, yra ta, kad baudžiamoji byla negalėtų tapti įrankiu politiniam susidorojimui su „nepalankiu“ Seimo nariu.

    Kalbant apie Seimo nario darbo kokybės įvertinimą ir atsakomybę už darbą (plačiąja prasme), atkreiptinas dėmesys, jog Seimo narys, kaip ir kiti tiesiogiai žmonių renkami pareigūnai (Prezidentas, savivaldybių tarybų nariai) neturi „viršininko“, kuris kontroliuotų jo veiklą ir kuriam Seimo narys turėtų periodiškai atsiskaityti. Tai yra tam tikra problema, nes nesant atitinkamos kontrolės, Seimo nariams tarsi sudaromos galimybės nevykdyti savo pareigų ir likti nenubaustiems.

    Kita vertus, Seimo narių veikla iš dalies kontroliuoja Seime nuolat veikianti Etikos ir procedūrų komisija.

    Be to, Seimo nario mandatas gali būti panaikinamas apkaltos būdu, jeigu Seimo narys šiurkščiai pažeidė Konstituciją, sulaužė priesaiką ar įtariamas padaręs nusikaltimą.