Pasikonsultavus su valstybine darbo inspekcija galima drąsiai teigti, kad „mamadienis“ tikrai priklauso ir mokytojams.

    LR Darbo kodekso 214 straipsnis nustato, kad darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, − dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

    Darbo kodekso 214 str. nekonkretina asmenų rato, kurie galėtų pasinaudoti šia teise, tačiau nurodo požymį, kuriuo remiantis yra taikoma minima garantija asmeniui, t. y. darbuotojas turi auginti neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, du vaikus iki dvylikos metų, arba tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų.

    Dėl išsamesnės informacijos ir detalių  galima pasitikslinti pasiskambinus į Valstybinę darbo inspekciją tel. (85) 2139772.