Tėvams arba įtėviams (įsivaikinusiems), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis, kuris lygus 100 litų per mėnesį už pirmą vaiką (įvaikį), už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) – 200 litų per mėnesį.